Gọi ngay
0969317577

Tủ Lạnh Cũ Giá Rẻ

17 sản phẩm

Tủ Lạnh Cũ TOSHIBA 110 Lít

- Không Đóng Tuyết - Làm mát cực nhanh. - Tiết kiệm năng lượng. - Khử mùi tốt. - Dung tích lớn. - Bảo hành 6 tháng. - Bao đổi trong vòng 10 ngày.

1,590,000 đ

Tủ Lạnh Cũ PANASONIC 130 Lít

- Không Đóng Tuyết - Làm mát cực nhanh. - Tiết kiệm năng lượng. - Khử mùi tốt. - Dung tích lớn. - Bảo hành 6 tháng. - Bao đổi trong vòng 10 ngày.

1,590,000 đ

Tủ Lạnh Cũ LG 160 Lít Mới 92%

- Không Đóng Tuyết - Làm mát cực nhanh. - Tiết kiệm năng lượng. - Khử mùi tốt. - Dung tích lớn. - Bảo hành 6 tháng. - Bao đổi trong vòng 10 ngày.

1,690,000 đ

Tủ Lạnh Cũ SANYO 130 Lít

- Không Đóng Tuyết - Làm mát cực nhanh. - Tiết kiệm năng lượng. - Khử mùi tốt. - Dung tích lớn. - Bảo hành 6 tháng. - Bao đổi trong vòng 10 ngày.

1,690,000 đ

Tủ Lạnh Cũ FRUNIKI 130 Lít

- Không Đóng Tuyết - Làm mát cực nhanh. - Tiết kiệm năng lượng. - Khử mùi tốt. - Dung tích lớn. - Bảo hành 6 tháng. - Bao đổi trong vòng 10 ngày.

1,690,000 đ

TỦ LẠNH TOSHIBA LÍT MỚI 90%

Không Đóng Tuyết - Làm mát cực nhanh. - Tiết kiệm năng lượng. - Khử mùi tốt. - Dung tích lớn. - Bảo hành 6 tháng. - Bao đổi trong vòng 10 ngày.

1,790,000 đ

Tủ Lạnh LG 150 lít new 90%

Không Đóng Tuyết - Làm mát cực nhanh. - Tiết kiệm năng lượng. - Khử mùi tốt. - Dung tích lớn. - Bảo hành 6 tháng. - Bao đổi trong vòng 10 ngày.

1,890,000 đ

Tủ Lạnh ELECTRULUX 177 LÍT NEW 95%

Không Đóng Tuyết - Làm mát cực nhanh. - Tiết kiệm năng lượng. - Khử mùi tốt. - Dung tích lớn. - Bảo hành 6 tháng. - Bao đổi trong vòng 10 ngày.

2,190,000 đ

Tủ Lạnh Cũ SÁMUNG 250 Lít Mới 85%

- Không Đóng Tuyết - Làm mát cực nhanh. - Tiết kiệm năng lượng. - Khử mùi tốt. - Dung tích lớn. - Bảo hành 6 tháng. - Bao đổi trong vòng 10 ngày.

2,190,000 đ

Tủ Lạnh Cũ SANYO 250 LÍT Mới 87%

- Không Đóng Tuyết - Làm mát cực nhanh. - Tiết kiệm năng lượng. - Khử mùi tốt. - Dung tích lớn. - Bảo hành 6 tháng. - Bao đổi trong vòng 10 ngày.

2,190,000 đ

TỦ LẠNH SHARP 170 LÍT NEW 9 93%

Không - Bao đổi trong vòng 10 n Đóng Tuyết - Làm mát cực nhanh. - Tiết kiệm năng lượng. - Khử mùi tốt. - Dung tích lớn. - Bảo hành 6 tháng

2,290,000 đ

Tủ Lạnh Cũ LG 210 Lít

- Không Đóng Tuyết - Làm mát cực nhanh. - Tiết kiệm năng lượng. - Khử mùi tốt. - Dung tích lớn. - Bảo hành 6 tháng. - Bao đổi trong vòng 10 ngày.

2,290,000 đ

TỦ LẠNH SANYO 200 LÍT (MỚI 95%)

Không Đóng Tuyết - Làm mát cực nhanh. - Tiết kiệm năng lượng. - Khử mùi tốt. - Dung tích lớn. - Bảo hành 6 tháng. - Bao đổi trong vòng 10 ngày.

2,390,000 đ

Tủ Lạnh Cũ SANYO 230 Lít

- Không Đóng Tuyết - Làm mát cực nhanh. - Tiết kiệm năng lượng. - Khử mùi tốt. - Dung tích lớn. - Bảo hành 6 tháng. - Bao đổi trong vòng 10 ngày.

2,390,000 đ

Tủ Lạnh Cũ LG 170 Lít INVETER Mới 95%

- Không Đóng Tuyết - Làm mát cực nhanh. - Tiết kiệm năng lượng. - Khử mùi tốt. - Dung tích lớn. - Bảo hành 6 tháng. - Bao đổi trong vòng 10 ngày.

3,290,000 đ

Tủ Lạnh Cũ LG 170 Lít INVETER Mới 95%

- Không Đóng Tuyết - Làm mát cực nhanh. - Tiết kiệm năng lượng. - Khử mùi tốt. - Dung tích lớn. - Bảo hành 6 tháng. - Bao đổi trong vòng 10 ngày.

3,290,000 đ

Tủ Lạnh Cũ SamSum 230 Lít INVETER mới 86%

- Không Đóng Tuyết - Làm mát cực nhanh. - Tiết kiệm năng lượng. - Khử mùi tốt. - Dung tích lớn. - Bảo hành 6 tháng. - Bao đổi trong vòng 10 ngày.

3,290,000 đ