Gọi ngay
0969317577

Máy Giặt Cũ Giá Rẻ

18 sản phẩm

MÁY GIẶT PANASONIC 7KG MỚI 90%

Máy giặt nhãn hiệu PANASONIC - Lồng đứng 10kg máy móc zing 100% - Bảo hành 6 tháng. - Bao đổi trong vòng 10 ngày.

1,590,000 đ

Máy Giặt SANYO 7KG NEW 89%

Máy giặt nhãn hiệu Sanyo - Lồng đứng 10kg máy móc zing 100% - Bảo hành 6 tháng. - Bao đổi trong vòng 10 ngày.

1,690,000 đ

Máy Giặt SANYO 7KG NEW 89%

Máy giặt nhãn hiệu Sanyo - Lồng đứng 10kg máy móc zing 100% - Bảo hành 6 tháng. - Bao đổi trong vòng 10 ngày.

1,690,000 đ

Máy Giặt Cũ PANASONIC 7KG Mới 93%

Máy giặt nhãn hiệu PANASONIC 7KG - Lồng đứng 9kg máy móc zing 100% - Bảo hành 6 tháng. - Bao đổi trong vòng 10 ngày.

1,690,000 đ

Máy Giặt Cũ SANYO 7KG

Máy giặt nhãn hiệu Sanyo - Lồng đứng 9kg máy móc zing 100% - Bảo hành 6 tháng. - Bao đổi trong vòng 10 ngày.

1,890,000 đ

Máy Giặt Cũ TOSHIAB 7kg

Máy giặt nhãn hiệu TOSHIBA 7KG - Lồng đứng 9kg máy móc zing 100% - Bảo hành 6 tháng. - Bao đổi trong vòng 10 ngày.

1,890,000 đ

Máy Giặt TOSHIBA 7,5KG

Máy giặt nhãn hiệu TOSHIBA - Lồng đứng 10kg máy móc zing 100% - Bảo hành 6 tháng. - Bao đổi trong vòng 10 ngày.

1,990,000 đ

Máy Giặt Cũ TOSHIAB 7kg Mới 90%

Máy giặt nhãn hiệu Sanyo - Lồng đứng 9kg máy móc zing 100% - Bảo hành 6 tháng. - Bao đổi trong vòng 10 ngày.

1,990,000 đ

Máy Giặt Cũ Toshiba 7.5kg

Máy giặt nhãn hiệu Toshiba - Lồng đứng 7.5kg. - Bảo hành 6 tháng. - Bao đổi trong vòng 10 ngày.

2,090,000 đ

Máy Giặt LG 8KG

Máy giặt nhãn hiệu LG 8kg - Lồng đứng 10kg máy móc zing 100% - Bảo hành 6 tháng. - Bao đổi trong vòng 10 ngày.

2,190,000 đ

Máy Giặt Cũ LG 8KG

Máy giặt nhãn hiệu LG - Lồng đứng 8kg máy móc zing 100% - Bảo hành 6 tháng. - Bao đổi trong vòng 10 ngày.

2,190,000 đ

Máy Giặt Cũ TOSHIBA 8.2KG new 90%

Máy giặt nhãn hiệu Toshiba - Lồng đứng 8.2kg máy móc zing 100% - Bảo hành 6 tháng. - Bao đổi trong vòng 10 ngày.

2,490,000 đ

Máy Giặt Cũ SANYO 9kg Mới 90%

Máy giặt nhãn hiệu Sanyo - Lồng đứng 9kg máy móc zing 100% - Bảo hành 6 tháng. - Bao đổi trong vòng 10 ngày.

2,490,000 đ

Máy Giặt Cũ LG 9kg

Máy giặt nhãn hiệu LG - Lồng đứng 9kg máy móc zing 100% - Bảo hành 6 tháng. - Bao đổi trong vòng 10 ngày.

2,490,000 đ

Máy Giặt Cũ Sanyo 9kg

Máy giặt nhãn hiệu Sanyo - Lồng đứng 9kg máy móc zing 100% - Bảo hành 6 tháng. - Bao đổi trong vòng 10 ngày.

2,490,000 đ

Máy Giặt Cũ PANASONIC 9KG Mới 93%

Máy giặt nhãn hiệu PANASONIC - Lồng đứng 10kg máy móc zing 100% - Bảo hành 6 tháng. - Bao đổi trong vòng 10 ngày.

2,690,000 đ

Máy Giặt Cũ Toshiba 10kg Mới 95%

Máy giặt nhãn hiệu Toshiba - Lồng đứng 10kg. - Bảo hành 6 tháng. - Bao đổi trong vòng 10 ngày.

2,690,000 đ

Máy Giặt Cũ Toshiba 10kg Mới 94%

Máy giặt nhãn hiệu Toshiba - Lồng đứng 10kg máy móc zing 100% - Bảo hành 6 tháng. - Bao đổi trong vòng 10 ngày.

2,990,000 đ